Malzeme

Üretim için gerekli olan hammadde
- Müşteri spektlerine bağlı kalınarak temin edilir
- Kalite ve döküm numaralarına göre stoklanır
- Bu hammaddenin kullanımı için gerekli tüm izlenebilirlik şartları oluşturulmuştur.