TR | EN | DE
Giriş Kalite Kontrol

Hammadde giriş kontrolünde spektrometre ile kimyasal kompozisyonu kontrol ederek müşteri talepleri ve şartnamelerine uygun ise kabulü yapılır. Gerekli görülen hammaddelere ultrasonik çatlak kontrol yapılır.